Surendra Singh Mandel    is feeling Sad
21 w

नमस्ते #nepsebook मैले यो site मा केही समस्याहरू झेल्नुपरेको छ जस्तै: कुनै comment मा replay गर्नु परेमा send बटन show हुँदैन। र अर्को कुरा कुनै profile/ page मा गएर message गर्न खोज्दा mobile को desktop mode मा 404 error page खुल्छ र bobile mode मा भने send बटन नै show हुँदैन। अलि सुधार गर्नु पर्‍यो र छिट्टै mobile app मा पनि निकाल्नु पर्‍यो धन्यवाद।

image
image
image